SMART METROPOLIA EXPO
TECHNICON-INNOVATION

Industrial Technology, Science and Innovation Fair

  
Zapraszamy do udziału w targach TECHNICON-INNOWACJE 2016

Promocja innowacyjności technologii, prezentacje wdrożeń wyższych uczelni, spotkania kooperacyjne nauka-przemysł.


Jednym z głównych zadań projektu TECHNICON-INNOWACJE jest kreowanie i umacnianie innowacyjnych postaw wśród młodzieży. Uczestnicy imprezy dzielą się wiedzą i doświadczeniami, prezentując najnowsze osiągnięcia i wiodące kierunki rozwoju w wielu dziedzinach nauki.

Główny cel targów to integracja środowisk, skupionych pod hasłem: innowacje i nowoczesna technologia. Adresatami imprezy są instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy oraz szkoły wyższe, młodzi twórcy i producenci poszukujący ciekawych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia lub mających duże szanse na sukces.

Po raz kolejny Targi odbędą się wspólnie z Kongresem Smart Metropolia. To cykliczne wydarzenie promujące w szerokim zakresie innowacyjne, inteligentne rozwiązania we wdrażaniu nowatorskich systemów wspierających rozwój europejskich metropolii.

Imprezy w tym samym terminie: