TECHNICON-INNOWACJE 2015

11. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji

3,5 tys. gości odwiedziło tegoroczną edycję targów TECHNICON-INNOWACJE, Re:Miasto oraz Kongresu SMART METROPOLIA. Imprezy po raz drugi w tej zintegrowanej formie odbyły się w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO.

Na targach TECHNICON-INNOWACJE, których wizytówkę stanowią oryginalne pomysły, niekonwencjonalne rozwiązania, innowacyjne idee i prototypy produktów, na 900 m² powierzchni, wystawcy zaprezentowali ponad 100 wynalazków z wielu dziedzin nauki i techniki. Targi odwiedzili zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni i utytułowani twórcy i poszukiwacze nowych rozwiązań, udoskonalonych technologii i produktów.


W imprezie udział wzięły instytucje państwowe, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy, stowarzyszenia branżowe oraz szkoły wyższe. Wśród tegorocznych ciekawych i innowacyjnych projektów znalazły się m.in. cyfrowe platformy ułatwiające kontakt z urzędami; kompozytowy most pieszo-rowerowy; zespół urządzeń do wytwarzania i analizy gazowych mieszanin zapachowych; warstwy wysoce uporządkowanych nanorurek ditlenku tytanu dla zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie; kompleksowe rozwiązania do monitorowania linii kablowych; VoiceBanking - bankowość głosowa; manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych; czy system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (Detektor MED. - 4) i wiele innych.

Jako nowości targowe zaprezentowane zostały również:
  • cyfrowe platformy, ułatwiające kontakt z organami administracji publicznej, prezentowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
  • stoisko Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jak w prosty i szybki sposób oferować i sprzedawać swoje produkty administracji publicznej na platformie eKatalogi,
  • protokół elektroniczny Ministerstwa Sprawiedliwości (odbyły się symulacje rozpraw z wykorzystaniem systemu do ich cyfrowej rejestracji),
  • możliwość stworzenia własnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (profil umożliwia załatwianie wielu spraw w ZUS-ie drogą elektroniczną).

Najbardziej innowacyjne rozwiązania uhonorowane zostały nagrodami w konkursie INNOWACJE 2015. GRAND PRIX przyznano Politechnice Białostockiej za manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych. W konkursie INNOWACJE 2015 przyznano ponadto ZŁOTE i SREBRNE MEDALE. Za najlepszy produkt prezentowany na Targach kapituła konkursowa uznała VoiceBanking - bankowość głosową przyznając firmie VOICE LAB Sp. z o.o. MEDAL MERCURIUS GEDANENSIS.
Najciekawsze projekty uhonorowane zostały również nagrodami specjalnymi, w tym:
Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Innowacyjne i Naukowe Działania (laureatem został Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia). Przyznano również Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej za kompozytowy most pieszo-rowerowy; Puchar Prezydenta Miasta Gdańska dla Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej za zespół urządzeń do wytwarzania i analizy gazowych mieszanin zapachowych; Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej dla Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk za warstwy wysoce uporządkowanych nanorurek ditlenku tytanu dla zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie, a także po raz pierwszy: Puchar Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla najlepszych innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii dla elektroenergetyki, którym nagrodzono firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. za kompleksowe rozwiązania do monitorowania linii kablowych. Po raz kolejny Stowarzyszenie Czeskich Hutników przyznała swój Puchar polskiemu wystawcy targów, tym razem nagrodzono Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych za układ do badań porównawczych paliw lotniczych.

PATRONAT HONOROWY
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

WSPÓŁPRACA
Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Hutników Huty Trzyniec.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
  • Kongres Smart Metropolia - Metropolia Czasu Wolnego 
    Cykliczne wydarzenie, organizowane we współpracy z miastem Gdańsk, promujące innowacyjne, inteligentne rozwiązania we wdrażaniu nowatorskich systemów wspierających rozwój europejskich metropolii.
  • Re:Miasto 
    Targi Recyklingu i Ekologii, promujące najciekawsze recyklingowe i ekologiczne rozwiązania, produkty i idee.

Zapraszamy za rok!