wyniki konkursów 2015

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Innowacyjne i Naukowe Działania
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
za kompozytowy most pieszo-rowerowy

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gdańska
Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
za zespół urządzeń do wytwarzania i analizy gazowych mieszanin zapachowych

Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
za warstwy wysoce uporządkowanych nanorurek ditlenku tytanu dla zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie

Puchar Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla najlepszych innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii dla elektroenergetyki
Drut-Plast Cables Sp. z o.o.
za kompleksowe rozwiązania do monitorowania linii kablowych

Puchar Stowarzyszenia Czeskich Hutników
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
za układ do badań porównawczych paliw lotniczych

KONKURS O MEDAL MERCURIUS GEDANENSIS
Medal Mercurius Gedanensis Targów TECHNICON–INNOWACJE 2015
VOICE LAB Sp. z o.o.
za VoiceBanking - bankowość głosową

Wyróżnienie
Trineo Sp. z o.o.
za mobilny system sygnalizacji włamania Trineo Move, z funkcjami wspierającymi opiekę nad osobami starszymi


KONKURS INNOWACJE 2015

Grand Prix INNOWACJE 2015
Politechnika Białostocka
za manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych

Złoty Medale INNOWACJE 2015
Instytut Fizyki PAN
za nową architekturę ogniw fotowoltaicznych

Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
za wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Zespół Optoelektroniki Katedry Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
za system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (Detektor MED. - 4)

Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
za biodegradowalne termoplastyczne kompozycje polimerowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
za urządzenie plazmowe do obróbki powierzchni elementów

Srebrny Medale INNOWACJE 2015
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej
za nowatorski płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z technologią mikrostrugową

Katedra Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
za sposób otrzymywania bezizocyjanianowych polihydroksyuretanów oraz bezizocyjanianowych polihydroksyuretano-epoksydów

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
za system do badań technicznych odbieraków prądu pojazdów szynowych

Katedra Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
za sposób i układ do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi typu AC i typu A

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
za domową mikrosiłownię kogeneracyjną ORC

Dyplom - wyróżnienie specjalne za produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia

Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
za biodegradowalne termoplastyczne kompozycje polimerowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie

Wyróżnienia INNOWACJE 2015
VSB - Technical University of Ostrava
za process of zinc separation from zinc-coated iron scrap